HỌP MẶT CỰU GIÁO VIÊN - HỌC SINH XUÂN LỘC 2014
thu_moi
Hướng dẫn đăng ký tham dự:
Soạn tin nhắn: XL2014_tencuaban_nienkhoa_email gửi tới 0903.987.333 (Trần Văn Long)
Ví dụ: XL2014_NguyenVanBinh_9295_binhxl@gmail.com
chuong_trinh_1chuong_trinh_2

Vài hình ảnh lần họp mặt năm 2012

hinh_2012hinh_2012hinh_2012hinh_2012